Telefon
WhatsApp

Şart Ve Koşul Politikası

1) Tüketici'nin Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten ve sözleşme'den cayma hakkı vardır.

2) Ancak kanunen belirli bazı mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsalar dahi, kanunen cayma hakkı yoktur. Söz konusu mal ve hizmetler aşağıda (*) görebilirsiniz.

3) Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır.

4) Cayma halinde ilgili Ürün'ün azami yedi (7) gün içerisinde geri gönderilmesi zorunludur; Ayıplı (kusurlu) gönderilmiş malzemeler dışında Tüketici’nin kendi insiyatifiyle vazgçetiği (kolisi,bantları,paketi açılmamış.) ürün veya ürünlerin geri iadesinde kargo masraflarını TÜKETİCİ kabul ettiğini beyan eder.

5) Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, mektup, elektronik posta, telefon gibi araçlar ile yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanısıra Ürün'ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

6) Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.

7) Yukarıda belirtilen gereklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir. Ancak kampanyalı veya indirimli ürünlerde iade ürün tek başına yapılamamaktadır. Bütün ürünlerin eksiksiz bir şekilde ve ambalaj, koli veya paketlerinin açılmamış olması gerekmektedir. Bu bağlamda iadesi talep edilen ürünler SATICI’nın eline ulaştığında süreç başlar ve 14 gün içerisinde paranın tamamı iade edilir.

8) Tüketicinin alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur. Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. Şirketimizin, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş Sözleşme iptallerinde Tüketici'den, tarafınca newfacereklam.com internet sitesinden kazanılmış ve/veya Ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb. nin parasal değerleri için (de) geçerli tahsil-mahsup hakları dahil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.

9) Kanunen cayma hakkı kullanılamayan mal ve hizmetler:

a)Tüketici'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

b) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi uygun olmayan mallar,

c) Ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri;

d)Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar )

e) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetleri

f) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler